خبرگزاری فارس: 30/06/90

فائزه هاشمی 
 
سلام.
یک هفته(دیگر) گذشت!
یک هفته است؛ که الم شنگه ایی به نام "اختلاس چند هزار میلیاردی" به راه انداخته اند.
یک هفته است؛ که قوه محترم قضاییه، سر خود را با اختلاس دروغین سه هزار میلیاردی، گرم کرده.
یک هفته است؛ اذهان عمومی را به شمارش صفرهای سه هزار میلیارد ریال، مشغول کرده اند.
یک هفته است؛ که همه دست به دست هم داده اند تا حاشیه امنی برای فرزندان فته،  دست و پا کنند.
یک هفته است؛ که دوباره همچون گذشته، عدالت، به قربانگاه رفته.
یک هفته است؛ که خانواده فراتر از قانون، همه را به بازی گرفته اند.
یک هفته است؛ برای رهایی یا شاید فرار(سفر کاری!؟) فرزند دیگری از خانواده فتنه تلاش می شود.
یک هفته است؛ که عدالت، به تعطیلات آخر هفته، رفته.
یک هفته ... ! 
 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 شهریور 1390    | توسط: محمد مهدی خسروی    | طبقه بندی: مافیا زر و زور، اقتصادی، مسایل سیاسی،     | نظرات()